sobota, 21 grudnia 2013

WIECZÓR WIGILIJNY w PABIANICACH

W piątek 20.12.2013 r. w kaplicy Kościoła Zielonoświątkowego w Pabianicach odbyła się kolacja wigilijna, na której wystąpiły z programem wokalno-muzycznym dzieci biorące udział w zajęciach prowadzonych przez Misję NOWA NADZIEJA.

 Zajęcia plastyczne i muzyczne były prowadzone w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez Prezydenta Miasta Pabianic a poświęconego rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W spotkaniu wzięli też udział rodzice młodych artystów.

Z programem muzycznym wystąpiły także dzieci ze Szkółki Niedzielnej prowadzonej przez pabianicki Kościół Zielonoświątkowy.

MISJA NOWA NADZIEJA W PABIANICACH WYSŁAŁA 4 OSOBY NA KURACJĘ ODWYKOWĄ

Misja NOWANADZIEJA w Pabianicach w wysłała w miesiącu grudniu 4 osoby do ośrodka dla osób uzależnionych TEEN CHALLENGE w Łękini. To rekordowa liczba chętnych, jakiej dotąd nie udało się osiągnąć w ciągu całego roku.

Informacja o biurze Misji rozchodzi się poprzez plakaty i ulotki rozpowszechniane na ulicach, w szkołach, przychodniach i sklepach na terenie Pabianic.

Osoby uzależnione od narkotyków i alkoholu kierowane są tam na okres 1 roku. Terapia refundowana jest z funduszy NFZ.

Od początku roku 2014 w ramach spotkań grupy wsparcia prowadzony będzie program "Radość z uzdrowienia", który poprowadzą terapeuci wyspecjalizowani w tych kursach -  małżonkowie Krystyna i Jerzy Szymańscy.

W czwartkowych spotkaniach uczestniczy stale i prowadzi punkt konsultacyjny - dyrektor Oddziału pastor Dariusz Pomorski. W spotkaniach pomocą służą także wolontariusze Agnieszka Maksymowicz i Jacek Fuks.

Społecznie udzielają się także matki młodych mężczyzn, którzy już zostali wysłani na terapie do ośrodków TEEN CHALLENGE

DALSZE WIEŚCI Z WIĘZIENIA W ŁODZI

W sobotę 14 grudnia 2013 pastor D.Pomorski i terapeuta J. Szymański poprowadzili kolejne spotkanie wśród więźniów Zakładu Karnego w Łodzi.

Tym razem w spotkaniach uczestniczyło 25 kobiet i 4 mężczyzn. 2 osoby przyjęły wiarą Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela powierzając Mu swoje życie i wyrażając pragnienie naśladowania Go.

5 osób po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania, wypełnieniu i oddaniu zeszytów kursu "Filip" - otrzymało na własność bezpłatne egzemplarze Pisma Świętego oraz świadectwa ukończenia studium Ewangelii Jana.

Prosimy o modlitwę w intencji kobiety, która straciła nastoletniego syna w wypadku a później z powodu tętniaka mózgu umarła jej 18-letnia córka... Potrzebuje od Pana otuchy i nauczania biblijnego.

Tego dnia więźniowie obejrzeli film "Więzienie ANGOLA - cud nadziei". Fil podniósł na duchu wielu z nich i jego przesłanie otworzyło wiele serc na Pana.piątek, 6 grudnia 2013

BEZPŁATNA ODZIEŻ DLA RODZIN NAJUBOŻSZYCH

Chrześcijańska Misja NOWA NADZIEJA od 5 grudnia rozdaje nową partię bezpłatnej odzieży.
Ubrania przeznaczone są dla osób ubogich, które zgłosiły się z taką potrzebą do biura naszej Misji. Zanim odzież trafi do odbiorców przeprowadzany jest wywiad potwierdzający taką potrzebę.

Z odzieży mogą też korzystać uczestnicy Grupy Wsparcia, jaka zbiera się w każdy czwartek w lokalu Misji przy ul. Kościuszki 3 w Pabianicach.

środa, 4 grudnia 2013

5 WIĘŹNIAREK PRZYJĘŁO CHRYSTUSA DO SWYCH SERC

W sobotę 30 listopada 2013 we więzieniu nr 1 w Łodzi przy ul. Beskidzkiej Oddział Misji NOWA NADZIEJA z Pabianic zorganizował kolejne spotkanie z projekcją świadectwa, jakie wygłosił Piotr Stępniak w 2011 r. w Pabianicach.

Jak przed dwoma tygodniami jedna więźniarka postanowiła wyjść do przodu na wezwanie pastora, aby zamanifestować wolę podążania za Jezusem,  tak teraz na ostatnim naszym spotkaniu - po projekcji przemówień Piotra Stępniaka nagranych w 2013 r. w Pabianickim Kościele Zielonoświątkowym - jeszcze pięć osób postanowiło odpowiedzieć na wezwanie do powierzenia Jezusowi Chrystusowi swojego życia i wyszło do przodu do modlitwy.

Misja z Pabianic  co 2 tygodnie przygotowuje projekcje filmowe dla więźniów tego zakładu karnego a po każdej projekcji następuje wykład Słowa Bożego oraz prowadzi się rozmowy z osobami pragnącymi porady duszpasterskiej.

 Spotkania prowadzą brat Dariusz Pomorski (pastor) oraz Jerzy Szymański (terapeuta).


ODWIEDZINY U MŁODEJ RODZINY

We wtorek 26.11.2013 r. pastor
D.Pomorski odwiedził
zaprzyjaźnioną rodzinę z okolic
Łodzi, której przekazał odzież oraz
biurko dziecięce.

Paweł i Wioletta wychowują trójkę dzieci. Nie tworzą jeszcze pełnoprawnej rodziny ale zabiegają o to, aby we wszystkim podobać się Bogu, przyjąć chrzest, wziąć ślub i wychowywać dla Pana swoje dzieci. Paweł niedawno ukończył miesięczną terapię antyalkoholową. Nie pije alkoholu od 3 miesięcy. Modlimy się o niego, aby wytrwał na drodze Chrystusa.
W mieszkaniu, jakie wynajmują, odbywają się spotkania, na których czytane jest Słowo Boże i zanoszona jest modlitwa. Dzieci uczęszczają na naukę religii prowadzoną przy Kościele Zielonoświątkowym w Pabianicach.