czwartek, 21 listopada 2013

SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA W PABIANICACH


 Zamieszczamy zdjęcie ze spotkania grupy wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin, jakie odbywało się w czwartek 21.11.2013 od godz. 17.00 w Pabianicach.  Prowadził je terapeuta Jerzy Szymański wraz z małżonką Krystyną.
W spotkaniu oprócz osób szukających porady i pomocy uczestniczą także wolontariusze Misji - Jacek i Agnieszka.
 Ze zrozumiałych względów nie publikujemy zdjęć uczestników terapii. W ostatnim spotkaniu brało udział 10 osób.

PLAKATY INFORMACYJNE W PABIANICACH


 Dziś ukazały się plakaty informujące mieszkańców Pabianic o zadaniu publicznym poświęconym rozwiązywaniu problemów uzależnień, wykonywanym przez Chrześcijańską Misję "Nowa Nadzieja".
Wszystkim, którzy przyczynili się do jego przygotowania i pokrycia kosztów druku, ofiarodawcom, w tym Prezydentowi Miasta Pabianic - składamy serdeczne podziękowania!
Plakaty Misji zostaną rozmieszczone w placówkach oświatowo-wychowawczych, ośrodkach zdrowia, na oddziałach szpitalnych, w biurach Opieki Społecznej oraz w największych sklepach miasta.
Dziś do biura Misji w Pabianicach, położonego w centrum miasta, zgłosiła się kolejna młoda osoba uzależniona od alkoholu z prośbą o pomoc na drodze do odzyskania pełnej trzeźwości.  

poniedziałek, 18 listopada 2013

ŚWIETLICA MISJI W PABIANICACH

Świetlica Misji "Nowa Nadzieja" przy ul. Kościuszki 3a w Pabianicach, która otwarta została w październiku 2013 r. - owocnie służy celom, do których została przygotowana. Do dnia dzisiejszego zgłosily się różne rodziny z prośbą o pomoc w stosunku do ich dorosłych dzieci, które są uzaleznione od alkoholu i narkotyków. 
Na witrynie bocznej lokalu na stałe umieszczony został nr telefonu do dyrektora oddziału Misji i co jakiś czas ktoś decyduje się do niego zadzwonić i porozmawiać. W spotkaniach czwartkowych, na których spotyka się grupa wsparcia uczestniczyło już 7 osób spoza grona wolontariuszy Misji: 2 młodzieńców z problemem alkoholowym oraz 2 młodych ludzi z problemem narkotykowym wraz z rodzicami. Pojawili się też bezdomni potrzebujący bezpłatnej odzieży. W lokalu Misji narazie tylko w czwartki odbywają się stałe spotkania dla osób uzależnionych. Trwają one od godz. 16.00 do 20.00. Ich prowadzenie od dnia 14 listopada dyrektor oddziału Dariusz Pomorski powierzył terapeutom Krystynie i Jerzemu Szymańskim, posiadającym złote odznaki organizatorów grup AA.  W najbliższy czwartek 21.XI. z drukarni zostaną zakupione pięknie przygotowane, kolorowe plakaty formatu B2 z reklamą Misji "Nowa Nadzieja" realizującej program poświęcony rozwiązywaniu problemów alkoholowych współfinansowany przez Urząd Miasta. Zostaną też na koszt Kościoła Zielonoświątkowego wydrukowane ulotki (1200 szt.) zapowiadające pierwszą edycję kursu terapeutycznego "Radość z uzdrowienia". Kurs ten rozpoczniemy w świetlicy Misji w Pabianicach w czwartek 5 grudnia 2013 i będzie on trwać 3 miesiące - do końca marca 2014.
Prosimy o modlitwę i dobrowolne wsparcie naszych działań, gdyż nakłady finansowe na realizację programu antyuzależnieniowego oraz te związane z remontem lokalu Misji w centrum miasta - znacznie przewyższyły planowane wydatki i obciążyły lokalny zbór Kościoła. Dla ludzi pragnących odpowiedzieć na nasz apel  podajemy nr konta oddziału Misji w Pabianicach: MultiBank, numer rachunku:  13 1140 2017 0000 4902 1295 2968 - Misja "Nowa Nadzieja" Oddział w Pabianicach, ul. Konopna 26, 95-200 Pabianice.   Serdecznie dziękujemy!

GŁÓD SŁOWA BOŻEGO

W Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi w sobotę 16 listopada 2013 r. odbyły się kolejne 2 spotkania z więźniami i więźniarkami, na których wyświetlaliśmy świadectwa osób, żyjących w świecie islamu, jakie spotkały się z Chrystusem i odtąd nastąpiły widoczne przemiany na lepsze w ich życiu.
Po projekcjach kontynuowaliśmy rozmowy o Bogu, wierze i Biblii.
Kolejna młoda osoba postanowiła powierzyć swoje życie Bogu, powtarzając za pastorem Dariuszem słowa modlitwy. Potem wszyscy zgromadzeni modliliśmy się o nią. Ma na imię Ewelina i zapragnęła wziąć udział w kursie biblijnym, po którym otrzyma własne Pismo Święte. Z kolei na tym samym spotkaniu Pismo Święte na własność otrzymała starsza wiekiem od pozostałych więźniarek - Bogumiła, która już wcześniej przystąpiła do kursu biblijnego i udzieliła prawidłowych odpowiedzi na wszystkie biblijne pytania.
Tego dnia rozdaliśmy także zeszyty z kursami biblijnymi kolejnym 7 osobom, a zeszytowy kurs poświęcony poznawaniu Ewangelii Św. Jana - aż 10 osobom.
Spotkanie prowadzili bracia D.Pomorski i J. Szymański. Wyjazd z Pabianic do więzienia w Łodzi nastąpił o godz. 8.00 rano, zaś spotkania we więzieniu zakończyły się o godz. 16.00. Do domów wracaliśmy pełni wdzięczności dla naszego Zbawiciela za ludzi, którym mogliśmy posługiwać. Więźniowie również byli wdzięczni za to spotkanie.

czwartek, 7 listopada 2013

SPOTKANIE W ZAKŁADZIE KARNYM NR 1 W ŁODZI

           W sobotę 2 listopada 2013 w Zakładzie Karnym w Łodzi pabianicki oddział Misji "Nowa Nadzieja" przeprowadził projekcję filmową. 
Po projekcji dyrektor oddziału Misji Dariusz Pomorski wręczył więźniom, którzy ukończyli kurs "Odkryj życie"- Nowe Testamenty w ewangelicznym przekładzie Piotra Zaręby. 

Brat Jerzy Szymański opowiedział świadectwa o Bożym działaniu, więźniowie mogli też wysłuchać pieśni wielbiących Boga
w wykonaniu siostry Renaty Perenc.