sobota, 19 grudnia 2015

Oddział Busko-Zdrój

Misja "Nowa Nadzieja" powołała do istnienia swój kolejny oddział. Działa w Busku-Zdroju, a jego dyrektorem jest brat Piotr Górecki. Dane adresowe nowego oddziału można znajdziesz tutaj.

piątek, 18 grudnia 2015

Studia na kierunku "Poradnictwo i Terapia" w WSTS


Celem studiów jest nabycie zaawansowanych umiejętności pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w pierwszym kontakcie oraz dalszej pracy na płaszczyźnie lokalnych kościołów, punktów konsultacyjnych, programów dziennych, ośrodków resocjalizacyjnych i terapeutycznych, grup wsparcia, a także pracy bezpośrednio na ulicy w charakterze streetworkera. Szkolenie prowadzone jest w dwóch formach: jako studia podyplomowe i jako kurs (dla osób nie posiadających wyższego wykształcenia). 
Zajęcia prowadzi zespół wykwalifikowanych osób, posiadających bogate doświadczenie w pracy z ludźmi uzależnionymi oraz duszpasterstwie. Materiał szkoleniowy opracowany został przez zaprzyjaźnioną z nami Brytyjską Fundację Life For The World w porozumieniu z najlepszymi specjalistami z Uniwersytetu Gloucestershire i posiada akredytację tegoż uniwersytetu, dającą prawo do nadawania specjalnych certyfikatów w dziedzinie poradnictwa osobom kończącym studia. 
Jeśli pracujesz z ludźmi uzależnionymi i ich rodzinami lub myślisz poważnie o tej służbie - ta oferta jest dla Ciebie!
Tutaj znajdziesz więcej informacji o zbliżającej się konferencji, która rozpoczyna nowy rok studiów - wst.edu.pl

czwartek, 17 grudnia 2015

Wyposażeni do pomagania


Już niebawem (w lutym przyszłego roku) wszystkich, którym bliska jest idea niesienia pomocy ludziom uzależnionym w duchu chrześcijańskim, czeka niesamowita gratka. Do Warszawy przyjadą mówcy reprezentujący działającą od ponad dwóch dekad organizację ISAAC. Więcej informacji o konferencji znaleźć można na stronie Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej, która wraz z International Substance Abuse & Addiction Coalition będzie organizatorem wydarzenia (zob. tutaj).