sobota, 19 grudnia 2015

Oddział Busko-Zdrój

Misja "Nowa Nadzieja" powołała do istnienia swój kolejny oddział. Działa w Busku-Zdroju, a jego dyrektorem jest brat Piotr Górecki. Dane adresowe nowego oddziału można znajdziesz tutaj.

piątek, 18 grudnia 2015

Studia na kierunku "Poradnictwo i Terapia" w WSTS


Celem studiów jest nabycie zaawansowanych umiejętności pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w pierwszym kontakcie oraz dalszej pracy na płaszczyźnie lokalnych kościołów, punktów konsultacyjnych, programów dziennych, ośrodków resocjalizacyjnych i terapeutycznych, grup wsparcia, a także pracy bezpośrednio na ulicy w charakterze streetworkera. Szkolenie prowadzone jest w dwóch formach: jako studia podyplomowe i jako kurs (dla osób nie posiadających wyższego wykształcenia). 
Zajęcia prowadzi zespół wykwalifikowanych osób, posiadających bogate doświadczenie w pracy z ludźmi uzależnionymi oraz duszpasterstwie. Materiał szkoleniowy opracowany został przez zaprzyjaźnioną z nami Brytyjską Fundację Life For The World w porozumieniu z najlepszymi specjalistami z Uniwersytetu Gloucestershire i posiada akredytację tegoż uniwersytetu, dającą prawo do nadawania specjalnych certyfikatów w dziedzinie poradnictwa osobom kończącym studia. 
Jeśli pracujesz z ludźmi uzależnionymi i ich rodzinami lub myślisz poważnie o tej służbie - ta oferta jest dla Ciebie!
Tutaj znajdziesz więcej informacji o zbliżającej się konferencji, która rozpoczyna nowy rok studiów - wst.edu.pl

czwartek, 17 grudnia 2015

Wyposażeni do pomagania


Już niebawem (w lutym przyszłego roku) wszystkich, którym bliska jest idea niesienia pomocy ludziom uzależnionym w duchu chrześcijańskim, czeka niesamowita gratka. Do Warszawy przyjadą mówcy reprezentujący działającą od ponad dwóch dekad organizację ISAAC. Więcej informacji o konferencji znaleźć można na stronie Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej, która wraz z International Substance Abuse & Addiction Coalition będzie organizatorem wydarzenia (zob. tutaj).

piątek, 23 stycznia 2015

Spotkanie z Prezydentem Pabianic

PREZYDENT MIASTA PABIANIC 
SPOTKAŁ SIĘ Z WOLONTARIUSZAMI  
MISJI "NOWA NADZIEJA"

 W piątek 23 stycznia 2015 Prezydent Miasta Pabianic Grzegorz Mackiewicz oraz pani wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek spotkali się na wspólnej kolacji z wolontariuszami Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom Uzależnionym "NOWA NADZIEJA".
Prezydenci wysłuchali niektórych rodziców młodzieży uzależnionej od dopalaczy, przeprowadzili rozmowę z terapeutami uzależnień, wolontariuszami pomagającymi rodzinom borykającym się z problemami uzależnień i pozostających w ciężkich sytuacjach życiowych.
W rozmowie telefonicznej odtworzonej przez głośniki zainstalowane w lokalu Misji, do Prezydenta Miasta zwrócił się 27-letni pabianiczanin skierowany przez Misję na długoterminową nieodpłatną terapię w rejonie Bieszczadzkim. Przebywa od tam ponad 40 dni i pragnie wytrwać do końca okresu leczenia czyli czerwca 2015.
Podopieczny pozdrowił obecną na spotkaniu Matkę dziękując jej za okazywaną mu pomoc i cierpliwość, a także wolontariuszom i władzom Miasta za umożliwienie wyjazdu i wytrwałe zachęcanie go do podjęcia decyzji o wyjeździe. Prezydent Mackiewicz zwrócił się do wolontariuszy Misji z podziękowaniami za ich trud i poświęcenie sprawie bliźniego, wyraził żal z powodu braku społecznie oczekiwanych ustaw pozwalających precyzyjnie i skutecznie położyć tamę handlarzom substancjami uzależniającymi, które ciągle rozprowadzane są wśród naszych dzieci i młodzieży. Zwrócił się ze słowami zaufania do Misji o pomoc władzom Miasta w kierowaniu niezbędnej pomocy socjalnej do ludzi rzeczywiście jej potrzebujących.
 Krystyna i Jerzy Szymańscy - wieloletni terapeuci uzależnień - wspomnieli na potrzebę zorganizowania w naszym mieście hostelu z opieką terapeutyczną dla osób powracających z długoterminowych terapii oraz po odbyciu kar więzienia. Pomogłoby to zapobiec ich szybkim powrotom do dawnych patologicznych środowisk.