piątek, 23 stycznia 2015

Spotkanie z Prezydentem Pabianic

PREZYDENT MIASTA PABIANIC 
SPOTKAŁ SIĘ Z WOLONTARIUSZAMI  
MISJI "NOWA NADZIEJA"

 W piątek 23 stycznia 2015 Prezydent Miasta Pabianic Grzegorz Mackiewicz oraz pani wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek spotkali się na wspólnej kolacji z wolontariuszami Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom Uzależnionym "NOWA NADZIEJA".
Prezydenci wysłuchali niektórych rodziców młodzieży uzależnionej od dopalaczy, przeprowadzili rozmowę z terapeutami uzależnień, wolontariuszami pomagającymi rodzinom borykającym się z problemami uzależnień i pozostających w ciężkich sytuacjach życiowych.
W rozmowie telefonicznej odtworzonej przez głośniki zainstalowane w lokalu Misji, do Prezydenta Miasta zwrócił się 27-letni pabianiczanin skierowany przez Misję na długoterminową nieodpłatną terapię w rejonie Bieszczadzkim. Przebywa od tam ponad 40 dni i pragnie wytrwać do końca okresu leczenia czyli czerwca 2015.
Podopieczny pozdrowił obecną na spotkaniu Matkę dziękując jej za okazywaną mu pomoc i cierpliwość, a także wolontariuszom i władzom Miasta za umożliwienie wyjazdu i wytrwałe zachęcanie go do podjęcia decyzji o wyjeździe. Prezydent Mackiewicz zwrócił się do wolontariuszy Misji z podziękowaniami za ich trud i poświęcenie sprawie bliźniego, wyraził żal z powodu braku społecznie oczekiwanych ustaw pozwalających precyzyjnie i skutecznie położyć tamę handlarzom substancjami uzależniającymi, które ciągle rozprowadzane są wśród naszych dzieci i młodzieży. Zwrócił się ze słowami zaufania do Misji o pomoc władzom Miasta w kierowaniu niezbędnej pomocy socjalnej do ludzi rzeczywiście jej potrzebujących.
 Krystyna i Jerzy Szymańscy - wieloletni terapeuci uzależnień - wspomnieli na potrzebę zorganizowania w naszym mieście hostelu z opieką terapeutyczną dla osób powracających z długoterminowych terapii oraz po odbyciu kar więzienia. Pomogłoby to zapobiec ich szybkim powrotom do dawnych patologicznych środowisk.