wtorek, 30 kwietnia 2013

BYŁY GANGSTER I RAPERZY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH


Pierwsze spotkanie profilaktyczne zorganizowane przez Chrzescijańską Misję "NOWA NADZIEJA" wspólnie z Urzędem Miasta Pabianic w dniu 30 kwietnia 2013 (wtorek) odbyło się w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Św. Jana.
Na spotkaniu profilaktycznym - krótko pisząc - życiowe tematy... a jednak nastręczały wiele problemów, kiedy należało udzielić prostych odpowiedzi. Tak, życie nie jest łatwe.
Większość młodzieży wyznaje dziś pogląd, że w życiu należy spróbować wszystkiego. Ale - jak łatwo można się było przekonać - taka filozofia to też ścieżka donikąd. Bo skoro jeszcze nigdy nie zjadłeś (xxxx) - to powinieneś tego spróbować (feee!). Albo taki temat: dlaczego żyć w czystości przed ślubem? Lub: kto wymyślił pojęcie tzw. "miękkich narkotyków"? Albo też: dlaczego nie reagujemy zdecydowanym podniesieniem ręki w odpowiedzi na pytanie "kto chce kochać i być kochany" - skoro chcemy kochać i być kochani? Jak oglądanie pornografii zniekształca obraz kobiet w umyśle chłopaków...
Te i inne tematy pojawiały się dziś na spotkaniu w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach. Młodzież była poruszona i zadowolona z żywo prowadzonego spotkania - co wyraziła gromkimi brawami na zakończenie. Natomiast w sali MOK na Kościuszki, grupa wystąpiła w poszerzonym składzie. Instrument klawiszowy obsługiwał pabianiczanin, student PWSFTV i T - Kuba Kusiak, którego można spotkać na zajęciach teatralnych prowadzonych przez Misję  "Nowa Nadzieja" (w Pabianicach - patrz: ulotka, jaką rozdano na spotkaniu). Wiele utworów w stylu rap nawiązywało do głębokich, osobistych przeżyć członków grupy. Wszyscy spośrod nich, może za wyjątkiem gitarzysty Łukasza, spożywali narkotyki i handlowali nimi lub też byli uzależnieni od alkoholu. Im wszystkim pomógł Jezus Chrystus. W Nim widzą także realną pomoc dla wszystkich ludzi - nie wstydzą się o tej doświadczonej przez siebie rzeczywistości mówić. I o tym śpiewają.  Odwiedzą znowu Pabianice w 4 czerwca a potem we wrześniu br.
Wspólne zdjęcie z byłym gangsterem i raperami po wieczornym koncercie w MOK-u 
 


niedziela, 21 kwietnia 2013

Pierwsze zadanie zrealizowane!


Pierwszym wydarzeniem harmonogramu działań Misji Nowa Nadzieja" w ramach zadania publicznego dotowanego przez Urząd Miasta Pabianice, było skierowanie pana Wojciecha Baśko, byłego groźnego przestępcy na szkolenie umacniające w trzeźwości. Na kursie "Szkoły Chrystusa" pan Wojciech doświadczył przeżycia gruntownego uwolnienia od nałogów oraz napełnienia radością, pokojem i nadzieją. Wrócił w niedzielę 14 kwietnia i jeszcze tego samego dnia na nabożeństwie w Kościele Zielonoświątkowym w Pabianicach - podzielił się swoimi refleksjami oraz przeżyciami, jakich doświadczył w ciągu minionego tygodnia. Cieszymy się, że jest w nim tyle chęci i sił do pracy na rzecz innych ludzi, którzy obecnie znajdują się w podobnym jak on wcześniej położeniu. Już niedługo będzie nam towarzyszył jako wolontariusz na koncercie zorganizowanym dla więźniów w Łodzi.

Dobre dzieło w Pabianicach


W Pabianicach Misja "Nowa Nadzieja" realizuje zadanie publiczne służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych, które jest współfinansowane przez Prezydenta Miasta. Wszystkie czynności w ramach projektu wykonywane są społecznie.


Oto wydarzenia odbywająe się cyklicznie od 1 IV do 31 XII 2013  w ramach zadania publicznego:

 1. W Pabianickim oddziale Misji "Nowa Nadzieja" w biurze użyczanym przez Kościół Zielonoświątkowy przy ul. Konopnej 26 - od 1 kwietnia  2013 działa Punkt Konsultacyjny dla osób pragnących wyjść z nałogu alkoholowego lub narkotycznego.  Punkt jest czynny w czwartki w godz. 18-20. Zainteresowane osoby mogą tam uzyskać informacje o możliwościach otrzymania skutecznej pomocy i działalności specjalistycznych ośrodków odwykowych i readaptacyjnych funkcjonujących na terenie kraju.

Siedziba Misji - w głębi podwórza przy ul. Konopnej 26
Duża sala, w której prowadzone są zajęcia i spotkania
2. Misja rozpoczęła także spotkania tzw. Grupy Wsparcia prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów uzależnień - Krystynę i Jerzego Szymańskich. Spotkania odbywają się w dużej sali użyczanej przez Kościół Zielonoświątkowy przy ul. Konopnej 26 - w czwartki od godz. 18 do 20. Korzystać z nich mogą osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, pornografii, komputera, itp. Wymagana jest trzeźwość osób przychodzących na spotkanie.

3. W tej samej dużej sali, w piątki o godz. 16.00 rozpoczynają się nieodpłatne spotkania ze sztuką dla młodzieży szkół pabianickich, prowadzone przez muzyka, plastyka, instruktora teatralnego lub studenta PWSFTViT w Łodzi.

 4. Krewni osób odbywających wyroki w zakładach karnych, którzy pragną korzystnych przemian w swoich rodzinach - mogą taką potrzebę zgłaszać w czwartki w Punkcie Konsultacyjnym Misji.
Istnieje bowiem możliwość zorganizowania we więzieniach odwiedzin lub koncertów mających pozytywny wpływ na kształtowanie postaw i pomagających wyjść "na prostą". Kontakt możliwy jest również drogą mailową: goodbook@tlen.pl


A tak oto przedstawia się kalendarium imprez przygotowanych przez Misję "Nowa Nadzieja", współfinansowanych przez Prezydenta Miasta Pabianic:

  • Wysłanie byłego groźnego  i uzależnionego przestępcy Wojciecha Baśko na kurs umacniający w prowadzeniu życia w trzeźwości pt.„Szkoła Chrystusa” w Karpaczu -  9-14 kwietnia 2013
  • „Gangsterzy i raperzy kontra uzależnienia” spotkanie profilaktyczne pod kierunkiem byłego więźnia, Piotra Stępniaka, bohatera programu TVP1 „Byłem gangsterem” -  w Zespole Szkół nr 2 przy ul. św. Jana 27  oraz  w MOK-u  przy ul. Kościuszki 14  -   30 kwietnia 2013 (wtorek)  -  odpowiednio o g. 10.05   i   18.00
  • Odwiedziny więźniów z Pabianic i Koncert grupy muzycznej założonej przez Arthura Wachnika z Kanady  - dla osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 przy ul. Beskidzkiej 54 w Łodzi   -   11 maja 2013 (sobota)   godz. 10.00. Ogółem będzie zorganizowanych 9 różnych odwiedzin więźniów w okresie do końca roku.
  • „Gangsterzy i raperzy kontra uzależnienia” program profilaktyczny pod kierunkiem byłego więźnia, P. Stępniaka, bohatera programu TVP1 „Byłem gangsterem”  w Gimnazjum nr 3 i  na placu przed wejściem do Urzędu Miasta  -  4 czerwca 2013 (wtorek)  godz. 10.00  i  17.00
  •  Występ pantomimy  dziecięcej na obchodach Dnia Zdrowia i Trzeźwości w Gimnazjum nr 3  -30 czerwca 2013 (niedziela) godz. 14.00- 18.00
  • Letnie akcje namiotowe połączone z zabawami i grami dla dzieci, rozdawaniem osobom ubogim odzieży i napojów chłodzących, z wieczorną projekcją filmów prorodzinnych oraz o tematyce anty-uzależnieniowej (w godz. 10.00 do 22.00 – pod Urzędem Miasta Pabianic lub na Starym Rynku -  22.VI (sobota)  26 i 27.VII (piątek-sobota)   16 i 17.VIII (piątek-sobota)
  • "Gangsterzy i raperzy kontra uzależnienia” program profilaktyczny pod kierunkiem byłego więźnia P. Stępniaka, bohatera programu TVP1  w Zesp. Szkół nr 1 ul. P.Skargi 21  i w kawiarni "Siódme Niebo" ul. Narutowicza - 11 września (środa)    godz. 10.45  i  18.00
  • Wysłanie 2 uzależnionych pabianiczan do ośrodków odwykowych na terenie kraju      -     wrzesień - grudzień 2013
  • Kolacja z Prezydentem Miasta Pabianic w siedzibie Misji „Nowa Nadzieja” przy ul. Konopnej 26  lub w wybranej restauracji  - dla osób, które osiągną największe postępy w osobistej walce z nałogami w ramach zadania publicznego wykonywanego przez Misję "Nowa Nadzieja" -  grudzień 2013  

UMOWA Z PREZYDENTEM MIASTA PABIANIC               W dniu 5 kwietnia 2013 r. podpisana została umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Pabianic panem Zbigniewem Dychto a Dyrektorem Oddziału Chrześcijańskiej Misji "Nowa Nadzieja" pastorem Dariuszem Pomorskim na realizację zadania publicznego dotyczącego zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych - według wizji przedstawionej przez pastora.
            Prośmy Pana Boga o siły do wykonania tego, co zostało nam nakreślone i wsparte przez Urząd Miasta. Potrzebujemy wiary i sił od Boga oraz serc oddanych sprawie uwalniania ludzi od szpon diabelskich. Pastor Darek pragnie podziękować siostrze A. Karbownik za pomoc okazaną w wyliczeniach kosztów projektu, oraz pozdrawia wszystkich braci i siostry, których serca już się palą do wykonania społecznych zadań na rzecz naszego Miasta. Przede wszystkim Pan Bogu niech będą dzięki, że uznał nas  za godnych podjęcia się tej służby na rzecz społeczeństwa Pabianic. Chcemy ją wypełnić rzetelnie i sumiennie, mając świadomość i wiedząc, Kto nas do tego dzieła uzdalnia i wspiera.