niedziela, 21 kwietnia 2013

Dobre dzieło w Pabianicach


W Pabianicach Misja "Nowa Nadzieja" realizuje zadanie publiczne służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych, które jest współfinansowane przez Prezydenta Miasta. Wszystkie czynności w ramach projektu wykonywane są społecznie.


Oto wydarzenia odbywająe się cyklicznie od 1 IV do 31 XII 2013  w ramach zadania publicznego:

 1. W Pabianickim oddziale Misji "Nowa Nadzieja" w biurze użyczanym przez Kościół Zielonoświątkowy przy ul. Konopnej 26 - od 1 kwietnia  2013 działa Punkt Konsultacyjny dla osób pragnących wyjść z nałogu alkoholowego lub narkotycznego.  Punkt jest czynny w czwartki w godz. 18-20. Zainteresowane osoby mogą tam uzyskać informacje o możliwościach otrzymania skutecznej pomocy i działalności specjalistycznych ośrodków odwykowych i readaptacyjnych funkcjonujących na terenie kraju.

Siedziba Misji - w głębi podwórza przy ul. Konopnej 26
Duża sala, w której prowadzone są zajęcia i spotkania
2. Misja rozpoczęła także spotkania tzw. Grupy Wsparcia prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów uzależnień - Krystynę i Jerzego Szymańskich. Spotkania odbywają się w dużej sali użyczanej przez Kościół Zielonoświątkowy przy ul. Konopnej 26 - w czwartki od godz. 18 do 20. Korzystać z nich mogą osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, pornografii, komputera, itp. Wymagana jest trzeźwość osób przychodzących na spotkanie.

3. W tej samej dużej sali, w piątki o godz. 16.00 rozpoczynają się nieodpłatne spotkania ze sztuką dla młodzieży szkół pabianickich, prowadzone przez muzyka, plastyka, instruktora teatralnego lub studenta PWSFTViT w Łodzi.

 4. Krewni osób odbywających wyroki w zakładach karnych, którzy pragną korzystnych przemian w swoich rodzinach - mogą taką potrzebę zgłaszać w czwartki w Punkcie Konsultacyjnym Misji.
Istnieje bowiem możliwość zorganizowania we więzieniach odwiedzin lub koncertów mających pozytywny wpływ na kształtowanie postaw i pomagających wyjść "na prostą". Kontakt możliwy jest również drogą mailową: goodbook@tlen.pl


A tak oto przedstawia się kalendarium imprez przygotowanych przez Misję "Nowa Nadzieja", współfinansowanych przez Prezydenta Miasta Pabianic:

  • Wysłanie byłego groźnego  i uzależnionego przestępcy Wojciecha Baśko na kurs umacniający w prowadzeniu życia w trzeźwości pt.„Szkoła Chrystusa” w Karpaczu -  9-14 kwietnia 2013
  • „Gangsterzy i raperzy kontra uzależnienia” spotkanie profilaktyczne pod kierunkiem byłego więźnia, Piotra Stępniaka, bohatera programu TVP1 „Byłem gangsterem” -  w Zespole Szkół nr 2 przy ul. św. Jana 27  oraz  w MOK-u  przy ul. Kościuszki 14  -   30 kwietnia 2013 (wtorek)  -  odpowiednio o g. 10.05   i   18.00
  • Odwiedziny więźniów z Pabianic i Koncert grupy muzycznej założonej przez Arthura Wachnika z Kanady  - dla osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 przy ul. Beskidzkiej 54 w Łodzi   -   11 maja 2013 (sobota)   godz. 10.00. Ogółem będzie zorganizowanych 9 różnych odwiedzin więźniów w okresie do końca roku.
  • „Gangsterzy i raperzy kontra uzależnienia” program profilaktyczny pod kierunkiem byłego więźnia, P. Stępniaka, bohatera programu TVP1 „Byłem gangsterem”  w Gimnazjum nr 3 i  na placu przed wejściem do Urzędu Miasta  -  4 czerwca 2013 (wtorek)  godz. 10.00  i  17.00
  •  Występ pantomimy  dziecięcej na obchodach Dnia Zdrowia i Trzeźwości w Gimnazjum nr 3  -30 czerwca 2013 (niedziela) godz. 14.00- 18.00
  • Letnie akcje namiotowe połączone z zabawami i grami dla dzieci, rozdawaniem osobom ubogim odzieży i napojów chłodzących, z wieczorną projekcją filmów prorodzinnych oraz o tematyce anty-uzależnieniowej (w godz. 10.00 do 22.00 – pod Urzędem Miasta Pabianic lub na Starym Rynku -  22.VI (sobota)  26 i 27.VII (piątek-sobota)   16 i 17.VIII (piątek-sobota)
  • "Gangsterzy i raperzy kontra uzależnienia” program profilaktyczny pod kierunkiem byłego więźnia P. Stępniaka, bohatera programu TVP1  w Zesp. Szkół nr 1 ul. P.Skargi 21  i w kawiarni "Siódme Niebo" ul. Narutowicza - 11 września (środa)    godz. 10.45  i  18.00
  • Wysłanie 2 uzależnionych pabianiczan do ośrodków odwykowych na terenie kraju      -     wrzesień - grudzień 2013
  • Kolacja z Prezydentem Miasta Pabianic w siedzibie Misji „Nowa Nadzieja” przy ul. Konopnej 26  lub w wybranej restauracji  - dla osób, które osiągną największe postępy w osobistej walce z nałogami w ramach zadania publicznego wykonywanego przez Misję "Nowa Nadzieja" -  grudzień 2013  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz