sobota, 21 grudnia 2013

WIECZÓR WIGILIJNY w PABIANICACH

W piątek 20.12.2013 r. w kaplicy Kościoła Zielonoświątkowego w Pabianicach odbyła się kolacja wigilijna, na której wystąpiły z programem wokalno-muzycznym dzieci biorące udział w zajęciach prowadzonych przez Misję NOWA NADZIEJA.

 Zajęcia plastyczne i muzyczne były prowadzone w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez Prezydenta Miasta Pabianic a poświęconego rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W spotkaniu wzięli też udział rodzice młodych artystów.

Z programem muzycznym wystąpiły także dzieci ze Szkółki Niedzielnej prowadzonej przez pabianicki Kościół Zielonoświątkowy.

MISJA NOWA NADZIEJA W PABIANICACH WYSŁAŁA 4 OSOBY NA KURACJĘ ODWYKOWĄ

Misja NOWANADZIEJA w Pabianicach w wysłała w miesiącu grudniu 4 osoby do ośrodka dla osób uzależnionych TEEN CHALLENGE w Łękini. To rekordowa liczba chętnych, jakiej dotąd nie udało się osiągnąć w ciągu całego roku.

Informacja o biurze Misji rozchodzi się poprzez plakaty i ulotki rozpowszechniane na ulicach, w szkołach, przychodniach i sklepach na terenie Pabianic.

Osoby uzależnione od narkotyków i alkoholu kierowane są tam na okres 1 roku. Terapia refundowana jest z funduszy NFZ.

Od początku roku 2014 w ramach spotkań grupy wsparcia prowadzony będzie program "Radość z uzdrowienia", który poprowadzą terapeuci wyspecjalizowani w tych kursach -  małżonkowie Krystyna i Jerzy Szymańscy.

W czwartkowych spotkaniach uczestniczy stale i prowadzi punkt konsultacyjny - dyrektor Oddziału pastor Dariusz Pomorski. W spotkaniach pomocą służą także wolontariusze Agnieszka Maksymowicz i Jacek Fuks.

Społecznie udzielają się także matki młodych mężczyzn, którzy już zostali wysłani na terapie do ośrodków TEEN CHALLENGE

DALSZE WIEŚCI Z WIĘZIENIA W ŁODZI

W sobotę 14 grudnia 2013 pastor D.Pomorski i terapeuta J. Szymański poprowadzili kolejne spotkanie wśród więźniów Zakładu Karnego w Łodzi.

Tym razem w spotkaniach uczestniczyło 25 kobiet i 4 mężczyzn. 2 osoby przyjęły wiarą Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela powierzając Mu swoje życie i wyrażając pragnienie naśladowania Go.

5 osób po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania, wypełnieniu i oddaniu zeszytów kursu "Filip" - otrzymało na własność bezpłatne egzemplarze Pisma Świętego oraz świadectwa ukończenia studium Ewangelii Jana.

Prosimy o modlitwę w intencji kobiety, która straciła nastoletniego syna w wypadku a później z powodu tętniaka mózgu umarła jej 18-letnia córka... Potrzebuje od Pana otuchy i nauczania biblijnego.

Tego dnia więźniowie obejrzeli film "Więzienie ANGOLA - cud nadziei". Fil podniósł na duchu wielu z nich i jego przesłanie otworzyło wiele serc na Pana.piątek, 6 grudnia 2013

BEZPŁATNA ODZIEŻ DLA RODZIN NAJUBOŻSZYCH

Chrześcijańska Misja NOWA NADZIEJA od 5 grudnia rozdaje nową partię bezpłatnej odzieży.
Ubrania przeznaczone są dla osób ubogich, które zgłosiły się z taką potrzebą do biura naszej Misji. Zanim odzież trafi do odbiorców przeprowadzany jest wywiad potwierdzający taką potrzebę.

Z odzieży mogą też korzystać uczestnicy Grupy Wsparcia, jaka zbiera się w każdy czwartek w lokalu Misji przy ul. Kościuszki 3 w Pabianicach.

środa, 4 grudnia 2013

5 WIĘŹNIAREK PRZYJĘŁO CHRYSTUSA DO SWYCH SERC

W sobotę 30 listopada 2013 we więzieniu nr 1 w Łodzi przy ul. Beskidzkiej Oddział Misji NOWA NADZIEJA z Pabianic zorganizował kolejne spotkanie z projekcją świadectwa, jakie wygłosił Piotr Stępniak w 2011 r. w Pabianicach.

Jak przed dwoma tygodniami jedna więźniarka postanowiła wyjść do przodu na wezwanie pastora, aby zamanifestować wolę podążania za Jezusem,  tak teraz na ostatnim naszym spotkaniu - po projekcji przemówień Piotra Stępniaka nagranych w 2013 r. w Pabianickim Kościele Zielonoświątkowym - jeszcze pięć osób postanowiło odpowiedzieć na wezwanie do powierzenia Jezusowi Chrystusowi swojego życia i wyszło do przodu do modlitwy.

Misja z Pabianic  co 2 tygodnie przygotowuje projekcje filmowe dla więźniów tego zakładu karnego a po każdej projekcji następuje wykład Słowa Bożego oraz prowadzi się rozmowy z osobami pragnącymi porady duszpasterskiej.

 Spotkania prowadzą brat Dariusz Pomorski (pastor) oraz Jerzy Szymański (terapeuta).


ODWIEDZINY U MŁODEJ RODZINY

We wtorek 26.11.2013 r. pastor
D.Pomorski odwiedził
zaprzyjaźnioną rodzinę z okolic
Łodzi, której przekazał odzież oraz
biurko dziecięce.

Paweł i Wioletta wychowują trójkę dzieci. Nie tworzą jeszcze pełnoprawnej rodziny ale zabiegają o to, aby we wszystkim podobać się Bogu, przyjąć chrzest, wziąć ślub i wychowywać dla Pana swoje dzieci. Paweł niedawno ukończył miesięczną terapię antyalkoholową. Nie pije alkoholu od 3 miesięcy. Modlimy się o niego, aby wytrwał na drodze Chrystusa.
W mieszkaniu, jakie wynajmują, odbywają się spotkania, na których czytane jest Słowo Boże i zanoszona jest modlitwa. Dzieci uczęszczają na naukę religii prowadzoną przy Kościele Zielonoświątkowym w Pabianicach.


czwartek, 21 listopada 2013

SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA W PABIANICACH


 Zamieszczamy zdjęcie ze spotkania grupy wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin, jakie odbywało się w czwartek 21.11.2013 od godz. 17.00 w Pabianicach.  Prowadził je terapeuta Jerzy Szymański wraz z małżonką Krystyną.
W spotkaniu oprócz osób szukających porady i pomocy uczestniczą także wolontariusze Misji - Jacek i Agnieszka.
 Ze zrozumiałych względów nie publikujemy zdjęć uczestników terapii. W ostatnim spotkaniu brało udział 10 osób.

PLAKATY INFORMACYJNE W PABIANICACH


 Dziś ukazały się plakaty informujące mieszkańców Pabianic o zadaniu publicznym poświęconym rozwiązywaniu problemów uzależnień, wykonywanym przez Chrześcijańską Misję "Nowa Nadzieja".
Wszystkim, którzy przyczynili się do jego przygotowania i pokrycia kosztów druku, ofiarodawcom, w tym Prezydentowi Miasta Pabianic - składamy serdeczne podziękowania!
Plakaty Misji zostaną rozmieszczone w placówkach oświatowo-wychowawczych, ośrodkach zdrowia, na oddziałach szpitalnych, w biurach Opieki Społecznej oraz w największych sklepach miasta.
Dziś do biura Misji w Pabianicach, położonego w centrum miasta, zgłosiła się kolejna młoda osoba uzależniona od alkoholu z prośbą o pomoc na drodze do odzyskania pełnej trzeźwości.  

poniedziałek, 18 listopada 2013

ŚWIETLICA MISJI W PABIANICACH

Świetlica Misji "Nowa Nadzieja" przy ul. Kościuszki 3a w Pabianicach, która otwarta została w październiku 2013 r. - owocnie służy celom, do których została przygotowana. Do dnia dzisiejszego zgłosily się różne rodziny z prośbą o pomoc w stosunku do ich dorosłych dzieci, które są uzaleznione od alkoholu i narkotyków. 
Na witrynie bocznej lokalu na stałe umieszczony został nr telefonu do dyrektora oddziału Misji i co jakiś czas ktoś decyduje się do niego zadzwonić i porozmawiać. W spotkaniach czwartkowych, na których spotyka się grupa wsparcia uczestniczyło już 7 osób spoza grona wolontariuszy Misji: 2 młodzieńców z problemem alkoholowym oraz 2 młodych ludzi z problemem narkotykowym wraz z rodzicami. Pojawili się też bezdomni potrzebujący bezpłatnej odzieży. W lokalu Misji narazie tylko w czwartki odbywają się stałe spotkania dla osób uzależnionych. Trwają one od godz. 16.00 do 20.00. Ich prowadzenie od dnia 14 listopada dyrektor oddziału Dariusz Pomorski powierzył terapeutom Krystynie i Jerzemu Szymańskim, posiadającym złote odznaki organizatorów grup AA.  W najbliższy czwartek 21.XI. z drukarni zostaną zakupione pięknie przygotowane, kolorowe plakaty formatu B2 z reklamą Misji "Nowa Nadzieja" realizującej program poświęcony rozwiązywaniu problemów alkoholowych współfinansowany przez Urząd Miasta. Zostaną też na koszt Kościoła Zielonoświątkowego wydrukowane ulotki (1200 szt.) zapowiadające pierwszą edycję kursu terapeutycznego "Radość z uzdrowienia". Kurs ten rozpoczniemy w świetlicy Misji w Pabianicach w czwartek 5 grudnia 2013 i będzie on trwać 3 miesiące - do końca marca 2014.
Prosimy o modlitwę i dobrowolne wsparcie naszych działań, gdyż nakłady finansowe na realizację programu antyuzależnieniowego oraz te związane z remontem lokalu Misji w centrum miasta - znacznie przewyższyły planowane wydatki i obciążyły lokalny zbór Kościoła. Dla ludzi pragnących odpowiedzieć na nasz apel  podajemy nr konta oddziału Misji w Pabianicach: MultiBank, numer rachunku:  13 1140 2017 0000 4902 1295 2968 - Misja "Nowa Nadzieja" Oddział w Pabianicach, ul. Konopna 26, 95-200 Pabianice.   Serdecznie dziękujemy!

GŁÓD SŁOWA BOŻEGO

W Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi w sobotę 16 listopada 2013 r. odbyły się kolejne 2 spotkania z więźniami i więźniarkami, na których wyświetlaliśmy świadectwa osób, żyjących w świecie islamu, jakie spotkały się z Chrystusem i odtąd nastąpiły widoczne przemiany na lepsze w ich życiu.
Po projekcjach kontynuowaliśmy rozmowy o Bogu, wierze i Biblii.
Kolejna młoda osoba postanowiła powierzyć swoje życie Bogu, powtarzając za pastorem Dariuszem słowa modlitwy. Potem wszyscy zgromadzeni modliliśmy się o nią. Ma na imię Ewelina i zapragnęła wziąć udział w kursie biblijnym, po którym otrzyma własne Pismo Święte. Z kolei na tym samym spotkaniu Pismo Święte na własność otrzymała starsza wiekiem od pozostałych więźniarek - Bogumiła, która już wcześniej przystąpiła do kursu biblijnego i udzieliła prawidłowych odpowiedzi na wszystkie biblijne pytania.
Tego dnia rozdaliśmy także zeszyty z kursami biblijnymi kolejnym 7 osobom, a zeszytowy kurs poświęcony poznawaniu Ewangelii Św. Jana - aż 10 osobom.
Spotkanie prowadzili bracia D.Pomorski i J. Szymański. Wyjazd z Pabianic do więzienia w Łodzi nastąpił o godz. 8.00 rano, zaś spotkania we więzieniu zakończyły się o godz. 16.00. Do domów wracaliśmy pełni wdzięczności dla naszego Zbawiciela za ludzi, którym mogliśmy posługiwać. Więźniowie również byli wdzięczni za to spotkanie.

czwartek, 7 listopada 2013

SPOTKANIE W ZAKŁADZIE KARNYM NR 1 W ŁODZI

           W sobotę 2 listopada 2013 w Zakładzie Karnym w Łodzi pabianicki oddział Misji "Nowa Nadzieja" przeprowadził projekcję filmową. 
Po projekcji dyrektor oddziału Misji Dariusz Pomorski wręczył więźniom, którzy ukończyli kurs "Odkryj życie"- Nowe Testamenty w ewangelicznym przekładzie Piotra Zaręby. 

Brat Jerzy Szymański opowiedział świadectwa o Bożym działaniu, więźniowie mogli też wysłuchać pieśni wielbiących Boga
w wykonaniu siostry Renaty Perenc.czwartek, 24 października 2013

NOWY SZYLD MISJI W PABIANICACH I PIERWSZE SPOTKANIE

Mamy już pięknie wykonany szyld nad witryną lokalu Misji "NOWA NADZIEJA"
w Pabianicach.
 
Umieściliśmy go w czwartek 24.10.2013 po południu i już
o godz. 17.00 odbyliśmy pierwsze spotkanie
dla ludzi pragnących rozprawić się
ze swoimi nałogami....
 
 
Na spotkanie przybyły 3 nowe osoby. Jedna z nich przyjęła Chrystusa do swego serca.
Wierzymy, że Bóg poprowadzi ją dalej i wygra swoje życie stając po stronie Zbawcy. 
 
 
 
 
 
 

Dziś również otrzymaliśmy też pismo od władz PGE, że zostanie nam 10-krotnie obniżona stawka stałych opłat za prąd.

Dziękujemy Bogu za Jego potężne wsparcie i poruszenie ludzkich serc dla realizacji Jego dzieła ! 
 

środa, 16 października 2013

LOKAL MISJI W PABIANICACH - BRAKUJE TYLKO SZYLDU !

Kochani, od dnia podpisania umowy najmu i otrzymania kluczy do lokalu Misji "Nowa Nadzieja" w Pabianicach minęły pełne 2 tygodnie, a już tak wiele zmieniło się w salach, jakie wynajmujemy.


Od zewnątrz lokal Misji wygląda całkiem interesujaco i doskonale koresponduje z otoczeniem -  patrz: parkomat i sklep "Papirus". 


Z lewej gmach Rady Miejskiej, a vis a vis - w środku zdjecia oświecony
słońcem lokal Misji "Nowa Nadzieja" w Pabianicach
Oczekujemy jeszcze na wykonanie dużego szyldu, który umieścimy nad witryną.

Będzie też logo Misyjne wkomponowane w metalowej ramie po starym szyldzie przymocowanym prostopadle do ściany budynku - co umożliwi zauważenie nas od strony ulicy Zamkowej.

A tak wyglądały prace remontowe...

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć dalsze działania oddziału Misji w Pabianicach, podajemy nasz nr konta bankowego: 13 1140 2017 0000 4902 1295 2968.
Serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie i wyposażenie w tym ważnym okresie ! 

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym
"Nowa Nadzieja"
oddział w Pabianicach,
 ul. Konopna 26,
95-200 Pabianice.

Tel. 781-766-422.
E-mail: goodbook@tlen.pl

ZAJĘCIA Z DZIEĆMI

W piątek 6 października 2013 w zajęciach ze śpiewu w siedzibie Misji "Nowa Nadzieja" w Pabianicach uczestniczyło 
siedmioro dzieci
z grupy zgromadzonej przez naszą wolontariuszkę -  Natalkę.W przygotowywaniu poczęstunku dla uczestników pomagała jej Asia Pomorska.

Dzieci mieszkające na pabianickiej starówce są zafascynowane możliwością śpiewania korzystając z profesjonalnego nagłośnienia. 

Ostatnio ćwiczyły piosenki wykonywane oryginalnie przez zespół "Arka Noego". Za 2 tygodnie grupa wybierze się do Mc Donalda na smakołyki ufundowane przez jednego z darczyńców.

poniedziałek, 30 września 2013

PODPISANO UMOWĘ !

Umowa z Miastem została podpisama w pabianickim ZGM.
W poniedziałek 30 września 2013 pastor Dariusz Pomorski podpisał umowę najmu lokalu dla Misji "Nowa Nadzieja" w Pabianicach.

Lokal przyznany przez Prezydenta Miasta liczy ok. 80 m2 powierzchni i będzie wykorzystywany na cele statutowe Misji.

Obecnie lokal wymaga remontu zarówno wnętrze jak i elewacja. Oddział Misji potrzebuje na ten cel ok. 3 tys. zł aby własnymi rękoma wykonać niezbędne prace.

W pomieszczeniach Misji przy ul. Kościuszki 4 odbywać się będą spotkania grupy wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin, będzie składowana i wydawana darmowa odzież dla potrzebujących, czynny będzie antyuzależnieniowy
punkt konsultacyjny, odbywać się będą projekcje filmów oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży. 

Osobom pragnącym wesprzeć materialnie remont, który chcieliby wykonać własnoręcznie wolontariusze Misji w Pabianicach jeszcze przed nadejściem zimy - podajemy stosowne dane: Chrześcijańska Misja "Nowa Nadzieja" Oddział w Pabianicach, ul. Konopna 26, 95-200 Pabianice;  MultiBank, nr konta: 13 1140 2017 0000 4902 1295 2968.  Wszystkim ochotnym dawcom otwartym na dzieło Pańskie składamy staropolskie i serdeczne: Bóg zapłać!

wtorek, 24 września 2013

LOKAL MISJI "NOWA NADZIEJA" - W CENTRUM PABIANIC !

W dniu 24 września 2013 r. oddział Misji "Nowa Nadzieja" w Pabianicach otrzymał zgodę Prezydenta Miasta na przydział lokalu przeznaczonego do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnej ze Statutem Misji.

Lokal o powierzchni 78 m2 znajduje się w centrum Pabianic przy ul. Kościuszki 4 - w pobliżu skrzyżowania z ulicą Zamkową, i posiada 2 osobne wejścia.


Przeznaczony będzie na cele dystrybucji odzieży dla potrzebujących, spotkania grupy wsparcia i zajęcia rozwijające dla dzieci i młodzieży.

 Zdjęcia przedstawiają wnętrze lokalu, który dotychczas służył jako salon fryzjerski.

Już niedługo sala zapełni się wieszakami z odzieżą, krzesłami i stołami, na których rozłożona będzie odzież przeznaczona do rozdawania ubogim rodzinom alkoholików, do których dociera Misja w Pabianicach.sobota, 21 września 2013

WIECZÓR NADZIEI W PABIANICKIM "SIÓDMYM NIEBIE"
Po spotkaniu z młodzieżą Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach grupa Piotra Stępniaka wystąpiła o godz. 18.00 w Kawiarni "Siódme niebo" przy ul. Narutowicza 5.  
"Wieczór Nadziei" stał się kolejną wspaniałą sposobnością do wskazania ludziom borykającym się z problemem alkoholowym i narkotykowym - drogi wyjścia z pułapki jaką jest uzależnienie.

Pod koniec spotkania przewidziano czas na zadawanie pytań, na które rzeczowych odpowiedzi udzielał szef grupy - Piotr Stępniak.
 
Planowane na półtorej godziny spotkanie wydłużyło się i zakończyło krótko przed godz. 21.00.

Sala z zainteresowaniem słuchała historii opowiadanych przez członków Stowarzyszenia "Arka Noego".
 
Dziękujemy kierowniczce kawiarni, pani Kamili Dychto, za użyczenie lokalu na spotkanie, które zostało zasponsorowane przez Prezydenta Miasta Pabianic a było częścią zadania publicznego wykonywanego przez Misję "Nowa nadzieja" - poświęconego rozwiązywaniu problemów alkoholowych w naszym mieście. 
 
W spotkaniu wzięli udział przyjaciele Misji i osoby, które już skorzystały z terapeutycznego wsparcia braci z grupy "4B"