poniedziałek, 30 września 2013

PODPISANO UMOWĘ !

Umowa z Miastem została podpisama w pabianickim ZGM.
W poniedziałek 30 września 2013 pastor Dariusz Pomorski podpisał umowę najmu lokalu dla Misji "Nowa Nadzieja" w Pabianicach.

Lokal przyznany przez Prezydenta Miasta liczy ok. 80 m2 powierzchni i będzie wykorzystywany na cele statutowe Misji.

Obecnie lokal wymaga remontu zarówno wnętrze jak i elewacja. Oddział Misji potrzebuje na ten cel ok. 3 tys. zł aby własnymi rękoma wykonać niezbędne prace.

W pomieszczeniach Misji przy ul. Kościuszki 4 odbywać się będą spotkania grupy wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin, będzie składowana i wydawana darmowa odzież dla potrzebujących, czynny będzie antyuzależnieniowy
punkt konsultacyjny, odbywać się będą projekcje filmów oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży. 

Osobom pragnącym wesprzeć materialnie remont, który chcieliby wykonać własnoręcznie wolontariusze Misji w Pabianicach jeszcze przed nadejściem zimy - podajemy stosowne dane: Chrześcijańska Misja "Nowa Nadzieja" Oddział w Pabianicach, ul. Konopna 26, 95-200 Pabianice;  MultiBank, nr konta: 13 1140 2017 0000 4902 1295 2968.  Wszystkim ochotnym dawcom otwartym na dzieło Pańskie składamy staropolskie i serdeczne: Bóg zapłać!

wtorek, 24 września 2013

LOKAL MISJI "NOWA NADZIEJA" - W CENTRUM PABIANIC !

W dniu 24 września 2013 r. oddział Misji "Nowa Nadzieja" w Pabianicach otrzymał zgodę Prezydenta Miasta na przydział lokalu przeznaczonego do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnej ze Statutem Misji.

Lokal o powierzchni 78 m2 znajduje się w centrum Pabianic przy ul. Kościuszki 4 - w pobliżu skrzyżowania z ulicą Zamkową, i posiada 2 osobne wejścia.


Przeznaczony będzie na cele dystrybucji odzieży dla potrzebujących, spotkania grupy wsparcia i zajęcia rozwijające dla dzieci i młodzieży.

 Zdjęcia przedstawiają wnętrze lokalu, który dotychczas służył jako salon fryzjerski.

Już niedługo sala zapełni się wieszakami z odzieżą, krzesłami i stołami, na których rozłożona będzie odzież przeznaczona do rozdawania ubogim rodzinom alkoholików, do których dociera Misja w Pabianicach.sobota, 21 września 2013

WIECZÓR NADZIEI W PABIANICKIM "SIÓDMYM NIEBIE"
Po spotkaniu z młodzieżą Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach grupa Piotra Stępniaka wystąpiła o godz. 18.00 w Kawiarni "Siódme niebo" przy ul. Narutowicza 5.  
"Wieczór Nadziei" stał się kolejną wspaniałą sposobnością do wskazania ludziom borykającym się z problemem alkoholowym i narkotykowym - drogi wyjścia z pułapki jaką jest uzależnienie.

Pod koniec spotkania przewidziano czas na zadawanie pytań, na które rzeczowych odpowiedzi udzielał szef grupy - Piotr Stępniak.
 
Planowane na półtorej godziny spotkanie wydłużyło się i zakończyło krótko przed godz. 21.00.

Sala z zainteresowaniem słuchała historii opowiadanych przez członków Stowarzyszenia "Arka Noego".
 
Dziękujemy kierowniczce kawiarni, pani Kamili Dychto, za użyczenie lokalu na spotkanie, które zostało zasponsorowane przez Prezydenta Miasta Pabianic a było częścią zadania publicznego wykonywanego przez Misję "Nowa nadzieja" - poświęconego rozwiązywaniu problemów alkoholowych w naszym mieście. 
 
W spotkaniu wzięli udział przyjaciele Misji i osoby, które już skorzystały z terapeutycznego wsparcia braci z grupy "4B"
 
 
 
 

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE W PABIANICKIM "MECHANIKU"
W środę 11 września Piotr Stępniak i jego grupa "4B" wystąpiła w godz. 10.45 - 12.30 w Zespole Szkół nr 1 "Mechanik" w Pabianicach.
Ostatni już raz w tym roku grupa wystąpiła w ramach programu profilaktycznego opracowanego przez oddział Misji "Nowa Nadzieja" w Pabianicach a współfinansowanego przez Prezydenta Pabianic.
 
W spotkaniu profilaktycznym ostrzegającym przed narkomanią i alkoholizmem poza Piotrem Stępniakiem zabierali głos:
 
Daria - o swoim zagubieniu jakie odczuwała nawet będąc wśród najblizszych, którzy nie byli nią zainteresowani; 
 
Marcin - o doświadczeniu odrzucenia wśród rówieśników z powodu wrodzonej wady wymowy,
Emanuel - o beztroskim i nieodpowiedzialnym podejściu do życia; 
Renata - o fałszywym obrazie doskonałego szczęścia, jakiego spodziewała się od płci przeciwnej. Wszyscy oni, krocząc po bezdrożach życia, po wielu perypetiach posiedli prawdziwie nowe i satysfakcjonujące ich życie w Chrystusie. Oznaczało to prawdziwą wolność od zażywania środków odurzających, od agresji i bezprawia.
Przestrzegali młodzież przed pułapkami jakie czekają na każdego, kto sięga po marihuanę i alkohol.  Alkoholizm i narkomania prowadzą nieuchronnie do  utraty zdrowia i zagłady życia. Ma więc wielkie znaczenie to, aby ostrzegać przed tym niebezpieczeństwem młodzież w szkołach, zanim ich koledzy lub oni sami upadną i stoczą się na margines życia.  Występ grupy "4B" w "Mechaniku" zakończył się brawami poruszonej spotkaniem młodzieży i życzeniem kadry pedagogicznej, aby znowu za rok zorganizować podobną prelekcję. 

niedziela, 15 września 2013

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W PABIANICACH


Społeczne zajęcia dla dzieci i młodzieży w Pabianicach organizuje tutejszy oddział Misji już od kwietnia 2013 r.

Odbywają się one w piątki od godz.16.30 do 19.0 i dają dzieciom szczególnie z tzw. pabianickiej Starówki - możliwość uczestnictwa w rozmaitych warsztatach: rysunkowych, teatralnych, koncertach karaoke, tańcu, w czytaniu oraz nauce na pamięć prozy i tekstów poetyckich.

Na zdjęciu - migawki z zajęć w dniu 6 i 13 września 2013 r.
 

wtorek, 10 września 2013

SPOTKANIA WE WIĘZIENIU W ŁODZI


       W sobotę 7 września odbyły się 2 spotkania Misji "Nowa Nadzieja" z więźniarkami oraz więźniami osadzonymi w Zakładzie Karnym w Łodzi.


Spotkanie prowadził pastor Dariusz Pomorski z Pabianic wraz z terapeutą uzależnień Jerzym Szymańskim z Konstantynowa. Na osobne spotkania przybyło 14 kobiet oraz 11 mężczyzn.

Rozdano Biblię, Nowe Testamenty, traktaty oraz wyświetlono film. Świadectwo wyjścia z nałogów opowiedział J.Szymański, zaś Ewangelię czytał i Słowo proroctwa do zebranych skierował pastor D. Pomorski.


Kilka osób wypełniło i oddało zeszyty rozważań drukowane przez Ligę Biblijną. Duch Święty dotykał serc przybyłych na spotkanie.
Tego dnia wszyscy byliśmy zbudowani i zachęceni. Odczuwało się obecność Boga wśród nas zgromadzonych w więziennej świetlicy.
    

Spotkania Misji są współfinansowane przez Prezydenta Miasta Pabianic i mają na celu działania pomagające więźniom pochodzącym z Pabianic, którzy są uzależnieni od alkoholu porzucić ich nałóg.

Na prowadzone przez Misję mitingi mogą przychodzić także osoby nie pochodzące z Pabianic.
Mamy taką nadzieję, że ci, którzy posłuchają Słowa Bożego i będą w nim trwać - zostaną wyzwoleni i powrócą do swych rodzin już jako ludzie wolni od nałogów.

 Prosimy o wsparcie nas w  modlitwie o taki właśnie rezultat naszej pracy, jaką wykonujemy społecznie i z wielką radością.