wtorek, 10 września 2013

SPOTKANIA WE WIĘZIENIU W ŁODZI


       W sobotę 7 września odbyły się 2 spotkania Misji "Nowa Nadzieja" z więźniarkami oraz więźniami osadzonymi w Zakładzie Karnym w Łodzi.


Spotkanie prowadził pastor Dariusz Pomorski z Pabianic wraz z terapeutą uzależnień Jerzym Szymańskim z Konstantynowa. Na osobne spotkania przybyło 14 kobiet oraz 11 mężczyzn.

Rozdano Biblię, Nowe Testamenty, traktaty oraz wyświetlono film. Świadectwo wyjścia z nałogów opowiedział J.Szymański, zaś Ewangelię czytał i Słowo proroctwa do zebranych skierował pastor D. Pomorski.


Kilka osób wypełniło i oddało zeszyty rozważań drukowane przez Ligę Biblijną. Duch Święty dotykał serc przybyłych na spotkanie.
Tego dnia wszyscy byliśmy zbudowani i zachęceni. Odczuwało się obecność Boga wśród nas zgromadzonych w więziennej świetlicy.
    

Spotkania Misji są współfinansowane przez Prezydenta Miasta Pabianic i mają na celu działania pomagające więźniom pochodzącym z Pabianic, którzy są uzależnieni od alkoholu porzucić ich nałóg.

Na prowadzone przez Misję mitingi mogą przychodzić także osoby nie pochodzące z Pabianic.
Mamy taką nadzieję, że ci, którzy posłuchają Słowa Bożego i będą w nim trwać - zostaną wyzwoleni i powrócą do swych rodzin już jako ludzie wolni od nałogów.

 Prosimy o wsparcie nas w  modlitwie o taki właśnie rezultat naszej pracy, jaką wykonujemy społecznie i z wielką radością.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz