czwartek, 2 maja 2013

Chrześcijańska grupa wsparcia w Pabianicach

Z lewej: certyfikowani terapeuci Jerzy i Krystyna Szymańscy
Spotkania grupy wsparcia odbywają się w biurze Misji "Nowa Nadzieja" użyczonym przez Kościół Zielonoświątkowy w Pabianicach w każdy czwartek w godz. 18.00 - 20.00. Spotkania prowadzą certyfikowani doradcy uzależnień: Krystyna i Jerzy Szymańscy z Konstantynowa. Tu można otrzymać informacje o różnych ośrodkach pomocy dla osób uzależnionych, zostać zachęconym do trwania w trzeźwości. Na naszych spotkaniach - inaczej niż w klubach "AA" - nie określamy siebie alkoholikami czy też narkomanami. Bo ten, kto szczerze nawrócił się do Boga - otrzymuje od Chrystusa status dziecka Bożego. To jest Boży dar. Nie należy go odrzucać i ciągle określać się niewolnikiem alkoholu. Diabeł kusi człowieka na różne sposoby, zależnie od tego w jakiej dziedzinie człowiek nie zaufał Bogu i nie pozwolił mu w tej sferze królować.
Spotkanie 2 maja 2013 r.
Bóg jest zainteresowany aby nam pomagać. Największą tajemnicą trwania w trzeźwości i zwycięskim życiu - jest mieć bliską osobistą więź z Jezusem Chrystusem - Zbawicielem. On podpowiedział nam jak tą bliską relację osiągać. Gdy był w Ogrodzie Oliwnym tuż przed swoją męką rzekł do uczniów swoich takie słowa: "Czuwajcie i módlcie się abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe." (Ewangelia według św. Mateusza rozdz. 26, wers 41) Czyli modlitwa - rozmowa z Bogiem - zabezpiecza nas przed popadnięciem w pokuszenie. Każda osoba, która uczestniczy w spotkaniach - otrzymuje na własność Pismo Święte Nowego Testamentu - czyli wypowiedzi Jezusa i jego Uczniów.

Zapraszamy wszystkich nie dających sobie dotąd rady z nałogami. Tutaj nie tylko rozmawiamy ze sobą, ale także modlimy się jedni o drugich i prosimy Pana Boga o pomoc w naszych problemach. Przychodząc tutaj można także dowiedzieć się o różnych ośrodkach odwykowych, jakie działają w Polsce i mają wysoką skuteczność w niesieniu pomocy ludziom uzależnionym. Spotkania nie zobowiazują do stałego uczestnictwa. Nie pobieramy też żadnych opłat od uczestników.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz