poniedziałek, 28 kwietnia 2014

POWOŁANIE I PASJA


Powołanie i pasja jednoczą świat biznesu, profesjonalnych terapeutów i ludzi z ogniem w sercach rozpalonym do pomagania innym. Było gorąco.
Ośrodek Terapii Nowa Nadzieja w pięknych Janowicach Wielkich był organizatorem tegorocznej konferencji. Inspiracja, zachęta, wiedza i integracja, to były główne wartości tego spotkania. Jednomyślność w poglądzie, że "w jedności siła", wierzę, że stanie się początkiem czegoś ważnego. Na to czekamy. Bóg już wie co to będzie.   :)
środa, 23 kwietnia 2014

MODLITWA RODZICÓW W PABIANICACH

We wtorek 22 kwietnia 2014 w sali kinowej Misji "Nowa Nadzieja" w Pabianicach odbyła się modlitwa rodziców w intencji dorosłych dzieci uzależnionych od alkoholu, narkotyków i tzw. dopalaczy.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rodzin z Łasku, Pabianic i Rzgowa.
Rozpoczęło się ono o godz. 18.00 i zakończyło  wspólną kolacją o godz. 20.00.   Spotkanie prowadził dyrektor oddziału Misji w Pabianicach pastor
D. Pomorski. Przypomniał on słowa z księgi Jozuego: "Ja i dom mój służyć będziemy Panu", które wskazują na decyzję podporządkowania swego życia oraz życia rodziny - kierownictwu Bożemu.
 Pastor Dariusz powiedział do rodziców zebranych w lokalu Misji "Nowa Nadzieja", że jednym z najważniejszych czynników kształtujących postawy dzieci jest osobisty przykład i zachowanie rodziców.
- "...Nie można oczekiwać, że będzie się dobrze działo w rodzinie, gdzie rodzic sam pali papierosy a przestrzega dziecko, aby nie paliło. Podobnie rzecz się ma w przypadku korzystania z  telewizji: bo skoro jakiś film nie jest dobry do oglądania przez dzieci - najprawdopodobniej nie jest też dobry do oglądania przez dorosłych. Zanim zaczniemy usuwać źdźbło z oka dziecka, ważne jest aby zastanowić się czy my, rodzice nie mamy belki w oku własnym. Czyste i święte życie rodziców ma niezwykle ważny wpływ na sposób życia i zachowania się ich dzieci. Często dorośli nie zdają sobie z tego sprawy..."
Następne spotkanie rodziców utrapionych problemem uzależnień występującym u ich dorosłych dzieci - odbędzie się z udziałem Piotra Stępniaka po południu w czwartek 8 maja 2014.

wtorek, 22 kwietnia 2014

U nas nie ma wykluczenia cyfrowego :)

Nasza kawiarenka internetowa w Łodzi jest dostępna dla każdej osoby poszukującej pracy.  Jeśli nie potrafisz obsługiwać internetu i komputera, to Cię nauczymy. Zapraszamy.
http://www.coffeehouselodz.org/kontakt.html
środa, 16 kwietnia 2014

MODLITWA BŁAGALNA RODZIN w intencji uzależnionych dzieci


Widząc problem alkoholowy i narkotykowy w naszym mieście, nasz oddział Misji w Pabianicach postanowił zorganizować spotkanie modlitewne dla rodziców mających na swoim utrzymaniu dorosłych uzależnionych synów lub córki.
Sytuacja w ich domach jest na dłuższą metę nie do zaakceptowania.
Rodzice są znękani,często  lekceważeni, wykorzystywani i poniżani. Młodzi ludzie zamiast zająć się pracą lub pomocą na rzecz rodziców - sami żyją na ich koszt, okradają ich aby mieć pieniądze na picie lub ćpanie, awanturują się gdy są pod wpływem środków odurzających lub odczuwając ich brak. Życie tych rodzin to koszmar.

W ostatni wtorek o godz. 18.00 taka modlitwa udręczonych rodziców oraz wolontariuszy naszej misji odbyła się w mieszkaniu prywatnym w Łasku. Z Pabianic przybyło na nią 5 osób i razem z tamtejszą rodziną tworzyliśmy 8-osobowe grono. Czytaliśmy Biblię, modliliśmy się, zjedliśmy wspólną kolację.

Wołaliśmy do Boga o pomoc, aby wyrwał nasze uzależnione dzieci ze szponów diabelskich i postawił tamę zniszczeniom organizmu i duszy, jakie powodują w nich alkohol i narkotyki.

Wierzymy, że będziemy oglądać przemiany na lepsze, bo Bóg w Biblii zachęca do modlitwy, do proszenia i wstawiania się za tymi, którzy nie mają dziś najmniejszej woli czynić tego w swoim własnym imieniu.

Za tydzień kolejne spotkanie rodzin - tym razem odbędzie się ono w Pabianicach.

WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW O DZIAŁANIACH MISJI W PABIANICACH

 W pół roku od chwili wyremontowania lokalu przy ul. Kościuszki w Pabianicach umieściliśmy na naszej witrynie panel diodowy z czerwonymi literami na czarnym tle, który będzie wyświetlał informacje o planowanych wydarzeniach i aktualnych spotkaniach Grupy wsparcia oraz punktu katechetycznego. 

Panel został zainstalowany w poniedziałek 15.04.2014 r. Przesuwające się słowa opisują kurs terapeutyczny, podają telefon kontaktowy, informują o zadaniu publicznym, które jest wspierane przez Prezydenta Miasta, zapowiadają przyjazd i spotkanie z Piotrem Stępniakiem w pabianickich szkołach i w naszej siedzibie.