środa, 23 kwietnia 2014

MODLITWA RODZICÓW W PABIANICACH

We wtorek 22 kwietnia 2014 w sali kinowej Misji "Nowa Nadzieja" w Pabianicach odbyła się modlitwa rodziców w intencji dorosłych dzieci uzależnionych od alkoholu, narkotyków i tzw. dopalaczy.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rodzin z Łasku, Pabianic i Rzgowa.
Rozpoczęło się ono o godz. 18.00 i zakończyło  wspólną kolacją o godz. 20.00.   Spotkanie prowadził dyrektor oddziału Misji w Pabianicach pastor
D. Pomorski. Przypomniał on słowa z księgi Jozuego: "Ja i dom mój służyć będziemy Panu", które wskazują na decyzję podporządkowania swego życia oraz życia rodziny - kierownictwu Bożemu.
 Pastor Dariusz powiedział do rodziców zebranych w lokalu Misji "Nowa Nadzieja", że jednym z najważniejszych czynników kształtujących postawy dzieci jest osobisty przykład i zachowanie rodziców.
- "...Nie można oczekiwać, że będzie się dobrze działo w rodzinie, gdzie rodzic sam pali papierosy a przestrzega dziecko, aby nie paliło. Podobnie rzecz się ma w przypadku korzystania z  telewizji: bo skoro jakiś film nie jest dobry do oglądania przez dzieci - najprawdopodobniej nie jest też dobry do oglądania przez dorosłych. Zanim zaczniemy usuwać źdźbło z oka dziecka, ważne jest aby zastanowić się czy my, rodzice nie mamy belki w oku własnym. Czyste i święte życie rodziców ma niezwykle ważny wpływ na sposób życia i zachowania się ich dzieci. Często dorośli nie zdają sobie z tego sprawy..."
Następne spotkanie rodziców utrapionych problemem uzależnień występującym u ich dorosłych dzieci - odbędzie się z udziałem Piotra Stępniaka po południu w czwartek 8 maja 2014.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz