poniedziałek, 18 listopada 2013

ŚWIETLICA MISJI W PABIANICACH

Świetlica Misji "Nowa Nadzieja" przy ul. Kościuszki 3a w Pabianicach, która otwarta została w październiku 2013 r. - owocnie służy celom, do których została przygotowana. Do dnia dzisiejszego zgłosily się różne rodziny z prośbą o pomoc w stosunku do ich dorosłych dzieci, które są uzaleznione od alkoholu i narkotyków. 
Na witrynie bocznej lokalu na stałe umieszczony został nr telefonu do dyrektora oddziału Misji i co jakiś czas ktoś decyduje się do niego zadzwonić i porozmawiać. W spotkaniach czwartkowych, na których spotyka się grupa wsparcia uczestniczyło już 7 osób spoza grona wolontariuszy Misji: 2 młodzieńców z problemem alkoholowym oraz 2 młodych ludzi z problemem narkotykowym wraz z rodzicami. Pojawili się też bezdomni potrzebujący bezpłatnej odzieży. W lokalu Misji narazie tylko w czwartki odbywają się stałe spotkania dla osób uzależnionych. Trwają one od godz. 16.00 do 20.00. Ich prowadzenie od dnia 14 listopada dyrektor oddziału Dariusz Pomorski powierzył terapeutom Krystynie i Jerzemu Szymańskim, posiadającym złote odznaki organizatorów grup AA.  W najbliższy czwartek 21.XI. z drukarni zostaną zakupione pięknie przygotowane, kolorowe plakaty formatu B2 z reklamą Misji "Nowa Nadzieja" realizującej program poświęcony rozwiązywaniu problemów alkoholowych współfinansowany przez Urząd Miasta. Zostaną też na koszt Kościoła Zielonoświątkowego wydrukowane ulotki (1200 szt.) zapowiadające pierwszą edycję kursu terapeutycznego "Radość z uzdrowienia". Kurs ten rozpoczniemy w świetlicy Misji w Pabianicach w czwartek 5 grudnia 2013 i będzie on trwać 3 miesiące - do końca marca 2014.
Prosimy o modlitwę i dobrowolne wsparcie naszych działań, gdyż nakłady finansowe na realizację programu antyuzależnieniowego oraz te związane z remontem lokalu Misji w centrum miasta - znacznie przewyższyły planowane wydatki i obciążyły lokalny zbór Kościoła. Dla ludzi pragnących odpowiedzieć na nasz apel  podajemy nr konta oddziału Misji w Pabianicach: MultiBank, numer rachunku:  13 1140 2017 0000 4902 1295 2968 - Misja "Nowa Nadzieja" Oddział w Pabianicach, ul. Konopna 26, 95-200 Pabianice.   Serdecznie dziękujemy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz