niedziela, 21 kwietnia 2013

UMOWA Z PREZYDENTEM MIASTA PABIANIC               W dniu 5 kwietnia 2013 r. podpisana została umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Pabianic panem Zbigniewem Dychto a Dyrektorem Oddziału Chrześcijańskiej Misji "Nowa Nadzieja" pastorem Dariuszem Pomorskim na realizację zadania publicznego dotyczącego zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych - według wizji przedstawionej przez pastora.
            Prośmy Pana Boga o siły do wykonania tego, co zostało nam nakreślone i wsparte przez Urząd Miasta. Potrzebujemy wiary i sił od Boga oraz serc oddanych sprawie uwalniania ludzi od szpon diabelskich. Pastor Darek pragnie podziękować siostrze A. Karbownik za pomoc okazaną w wyliczeniach kosztów projektu, oraz pozdrawia wszystkich braci i siostry, których serca już się palą do wykonania społecznych zadań na rzecz naszego Miasta. Przede wszystkim Pan Bogu niech będą dzięki, że uznał nas  za godnych podjęcia się tej służby na rzecz społeczeństwa Pabianic. Chcemy ją wypełnić rzetelnie i sumiennie, mając świadomość i wiedząc, Kto nas do tego dzieła uzdalnia i wspiera.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz