czwartek, 22 sierpnia 2013

LOKAL NA MAGAZYN ODZIEŻY DLA MISJI "NOWA NADZIEJA" W PABIANICACH

Przeprowadzając akcje namiotowe w naszym mieście, napotkaliśmy problem z przechowywaniem odzieży, jaką przywozimy z Radomska aby rozdawać najuboższym i rodzinom alkoholików. Przechowywana dotychczas odzież pod kaplicą Kościoła Zielonoświątkowego niszczeje z powodu nadmiernej wilgoci.

W związku z tym pastor Dariusz Pomorski wystąpił do Prezydenta Miasta Pabianic o nieodpłatne użyczanie Misji przez Miasto - jednego z pustych lokali aby mógł nam służyć jako magazyn. Potrzeba jest wielka, dlatego chcielibyśmy tę służbę rozwinąć na rzecz  miasta. Ale protrzebujemy w tym przypadku wsparcia Władz.Wskazaliśmy lokal miejski, nieogrzewany, stojący jako pusty w centrum miasta, o powierzchni 77 m2.Teraz oczekujemy na decyzje. Znając nasze możliwości finansowe zaproponowaliśmy władzom miejskim gotowość opłacania kosztów zużycia energii elektrycznej w tym pomieszczeniu, jednak nie stać nas na opłacanie czynszu za lokal i oczekujemy, że zostaniemy z opłacania go całkowicie zwolnieni.

Oczywiście, gdy pojawi się ktoś, kto chciałby odpłatnie wynajmować ten lokal i wnosić do kasy miejskiej uzyskane z działalności dochodowej finanse - będziemy gotowi w ciągu 2 tygodni przenieść nasz magazyn do innego wolnego lokalu miejskiego.

Prośmy Boga o pomoc i przychylność Urzędu Miasta. Gdy otrzymamy odpowiedź - niezwłocznie poinformujemy Was na tym blogu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz