czwartek, 18 października 2012

W więzieniu


Pastor Dariusz (dyrektor oddziału Misji "Nowa Nadzieja" w Pabianicach) oraz jeden z jego podopiecznych, udali się w poniedziałek 15 października - do Zakładu Karnego w Łodzi.

Jeden z osadzonych tam więźniów zapragnął, aby go odwiedzać i dostarczać mu do czytania - literaturę chrześcijańską. Dotąd nie czytał jeszcze Ewangelii ani nie posiada swojego Nowego Testamentu.

Jest nadzieja, że w tym więzieniu uda się zorganizować stałe spotkania ewangelizacyjne dla więźniów pragnących osobiście poznać Boga. Prosimy o modlitwę przyczynną za ten cel. (dap)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz